font

Bli med på kurs i Individuell jobbstøtte

Nytt tilbud i Lister -et tverrfagløig samarbeidsprosjekt hvor målet er at de med moderat og alvorlige psykiske og rus helseproblemer skal få mulighet til å komme i fast jobb.

Les mer her