font

Prosjekt

Helsesamarbeidet i Lister er organisert i et hovedprosjekt, Helsenettverk Lister. Det består i flere delprosjekt av ulik varighet. Noen er avsluttet, mens andre er i startgropa.

Aktive prosjekt

ALTAS 

Gode overganger

Lenger i eget liv  

M4ALMO - Fremtidens alarmmottak 

På tvers 

TELMA - Telemedisin Agder  

Nasjonalt velferdsteknologi-program 

 

                                     

Avsluttede prosjekt

Lister ernæring 

Lister ergoterapeut 

Lister mestringsteam 

Lister rusteam 

Lindring i Lister 

Aktiv Hverdag 

Diabetessykepleier i Lister 

ListeRehabilitering  

Nordisk forprosjekt - CONNECT 

United4Health 

     
     
Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.