font

Aktiv Hverdag

Eldre dame pelargonium

Aktiv Hverdag er et bevisstgjørende og endringsfokusert gruppetilbud som i utgangspunktet rettet seg mot personer med nevrologisk sykdom eller skade. Avslutningsvis tilsier erfarignen at for å delta er ønske om endring mer relevant enn diagnosen i seg selv.

Aktiv Hverdag tar utgangspunkt i den norske versjonen av programmet Lifestyle Redesign. Det ble utviklet for at kommunene i Listerregionen, og kommuner i landet for øvrig, skal ha et godt og aktivt dag- og aktivitetstilbud til aktuell brukergruppe som har behov for hjelp til å komme i gang med en mer aktiv hverdag. Tilbudet er tverrfaglig og det er utviklet i Helsenettverk Lister med midler fra Helsedirektoratet, Nevroplan 2015. Prosjektet har pågått fra oktober 2012 til desember 2014. I artiklene under kan du lese om organisering av prosjektet, om brukererfaringer og sluttproduktet som ble utarbeidet i 2014: "metodehefte for Aktiv Hverdag. 

 

Kontakt:

Samhandlingskoordinator Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Økt mestring og tilfredshet med Aktiv Hverdag

Tommel oppDokumentasjon av mål og måloppnåelse har vært vesentlig ved utarbeidelse av konseptet Aktiv Hverdag. I denne artikkelen kan du lese om valg av test-batteri og nytteverdi av de ulike tester / verktøy som ansees som hensiktsmessige samt samlede resultater fra de gruppene som har anvendt disse i prosjektperioden.

Les mer …

Siste året med midler for Aktiv Hverdag

pengelapperI juni fikk Helsenettverk Lister tildelt totalt kr 1 270 000 fra Helsedirektoratet til videreutvikling og sluttføring av Aktiv Hverdag. Kr. 865 675,- av dette var nytt tilskudd mens det resterende ble godkjent overført fra 2013.

Midlene er tildelt for 2014 og det er allerede brukt mye av dette (det som ble overført fra 2013) siden året allerede er halvveis til ende. Prosjektet hadde i utgangspunktet planlagt avslutning våren / sommeren 2015, men det planlegges nå sluttføring ved utgangen av 2014.

Les mer …

Foreløpige resultater Aktiv Hverdag

ResultatAktiv Hverdag har benyttet flere ulike måleredskap for å vurdere nytteverdi av deltagelse i gruppetilbudet. I denne artikkelen vil resultat presenteres sammen med en vurdering av nytteverdi av selve måleredskapene. Prosjektet er ikke avsluttet. De måleredskap man nå anser som mest nyttige ved deltagelse i Aktiv Hverdag er derfor kun en foreløpig konklusjon.

Les mer …

Aktiv hverdag, et eksempel fra en gruppesamling

thumb Fire paa tur helseAktiv hverdag-gruppen er godt i gang i Flekkefjord og i Kvinesdal er vi i oppstartsfase. For at aktuelle deltagere og henvisere skal få et bedre innblikk i hvordan gruppemøtene er lagt opp, vil vi her presentere et eksempel.

Les mer

  • 1
  • 2