font

Psykisk helse og rus

 Prosjekter innen psykisk helse og rus:

 Organiseringsmodell for rusomsorg
 Gode overganger
 På tvers

Helsenettverk Lister ønsker å være med og utvikle best mulig tjenester til personer med psykiske lidelser og rusproblematikk i Lister. For å oppnå dette er det viktig å ha fokus på samarbeidet mellom kommunene og sykehuset.

Mennesker med psykiske lidelser har ofte sammensatte behov. I mange tilfeller trenger man oppfølging fra flere tjenesteytere, herunder fastleger, NAV, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Nyttig informasjon

Kontakt
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (tlf: 41 687 687)

Gode overganger

Fyrtårnet psykisk helse og rus  ble etablert i 2008

 

Hovedmål for fyrtårn Psykisk helse og Rus:

Kommunene i Lister skal møte innføring av nye kommunale oppgaver og plikter innenfor psykisk helse- og rus området på en offensiv og strukturert måte.

Personer med psykiske lidelser og rusproblemer i Listerregionen skal sikres kunnskapsbaserte, robuste og fleksible tjenester.

Kommunene i Lister skal ha en samfunnsøkonomisk og effektiv bruk av ressursene i tjenester for psykisk helse og rus.

Kommunene i Lister skal ha fokus på forebygging, og redusere levekårsutfordringer knyttet til psykiske lidelser og rusproblematikk.

les mer: 6.Strategisk_plan_2016-2018.pdf

og vedtatt Handlingsplan Fyrtårnet psykisk helse og rus

2.Handlingsplan_2016_Psykisk_helse_og_Rus.pdf

 

De aktuelle prosjekter i Lister er nå "Gode overganger" og "Fact teamet"

Søknader til Fylkesmannen 2016 og Samarbeidsavtalen som ble underskrevet i 2015 i forbindelse med opprettelse av Fact teamet kan ettersendes ved å kontakte Prosjektkoordinator Bodil Bakkan Nielsen

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 

Fagdag for lærere og helseteam

henderDet arrangeres dagskurs for lærere og helseteam i Ungdomsskolene i Lister for å øke kunnskap om psykisk helse og rus oppfølging i skolene. Programmet er under utarbeidelse.

Tidspunkt: 9.juni på Rosfjord Strandhotell

 

Seminar om rus og psykisk helse

Roy Madsen blomsterI mars møtte ansatte innen fagfeltene rus og psykisk helse på Utsikten hotell for faglig påfyll. Seminaret var et ledd i arbeidet med å møte Samhandlingsreformen på en offensiv og hensiktsmessig måte og øke kompetansen blant tjenesteutøverne. Det var også en fin møtearena for ansatte på fagfeltene.

Les mer

SMIL i Lister

SMIL

Kommunene i Lister har sammen med avdeling ABUP(Barn og Unges psykiske helse),DPS Lister og Lærings- og mestringssenteret ved SSHF samarbeider og veileder hverandre ift SMIL grupper. Formålet med SMIL er å videreutvikle og implementere mestringsgrupper for barn som pårørende (SMIL grupper) i regionen. Det arrangeres jevnlige SMIL grupper for barn og unge med belastninger i ft foreldre med psykisk helseproblemer eller/og rusproblematikk.

Du kan kontakte den enkelte kommunes psykiske helsetjeneste, Familiesenter,Lister barnevern, eller helsesøster om oppstart av SMIL grupper. 

pdfSMIL i Lister

Utdanning i Kognitiv terapi

kognitiv terapi bildeDet planlegges fra våren 2017 utdanning i kognitiv terapi trinn 2 i Lister. Utdanningen går over ett år og målgruppe er personer med bachelor utdanning innen helse-og sosialfag,men andre kan også søke.

Meld din interesse til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les mer …