font

Psykisk helse og rus

 Prosjekter innen psykisk helse og rus:

 Organiseringsmodell for rusomsorg
 Gode overganger
 På tvers (avsluttet)
Fact team Lister 

Helsenettverk Lister ønsker å være med og utvikle best mulig tjenester til personer med psykiske lidelser og rusproblematikk i Lister. For å oppnå dette er det viktig å ha fokus på samarbeidet mellom kommunene og sykehuset.

Mennesker med psykiske lidelser har ofte sammensatte behov. I mange tilfeller trenger man oppfølging fra flere tjenesteytere, herunder fastleger, NAV, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Nyttig informasjon

Kontakt
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (tlf: 41 687 687)

Fact team Lister

FACT (Fleksibelt aktivt oppsøkende behandling) er et samhandlingsteam etablert av spesialisthelsetjenesten og kommuner i Lister som gir oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

Les mer …

SMIL i Lister

SMIL

Kommunene i Lister har sammen med avdeling ABUP(Barn og Unges psykiske helse),DPS Lister og Lærings- og mestringssenteret ved SSHF samarbeider og veileder hverandre ift SMIL grupper. Formålet med SMIL er å videreutvikle og implementere mestringsgrupper for barn som pårørende (SMIL grupper) i regionen. Det arrangeres jevnlige SMIL grupper for barn og unge med belastninger i ft foreldre med psykisk helseproblemer eller/og rusproblematikk.

Du kan kontakte den enkelte kommunes psykiske helsetjeneste, Familiesenter,Lister barnevern, eller helsesøster om oppstart av SMIL grupper. 

pdfSMIL i Lister

Fagdag i recovery

Velkommen til fagdag i recovery på Utsikten i Kvinesdal onsdag 20.juni 2018.

Denne fagdagen passer for deg som jobber som helse - og sosialfaglig personell i helsetjenesten i kommuner og spesialisthelsetjenesten, bruker- og pårørendeorganisasjoner og representanter i brukerutvalg.

Les mer …

Gode overganger

Fyrtårnet psykisk helse og rus  ble etablert i 2013

 

Hovedmål for fyrtårn Psykisk helse og Rus:

Kommunene i Lister skal møte innføring av nye kommunale oppgaver og plikter innenfor psykisk helse- og rus området på en offensiv og strukturert måte.

Personer med psykiske lidelser og rusproblemer i Listerregionen skal sikres kunnskapsbaserte, robuste og fleksible tjenester.

Kommunene i Lister skal ha en samfunnsøkonomisk og effektiv bruk av ressursene i tjenester for psykisk helse og rus.

Kommunene i Lister skal ha fokus på forebygging, og redusere levekårsutfordringer knyttet til psykiske lidelser og rusproblematikk.

les mer: 6.Strategisk_plan_2016-2018.pdf

og vedtatt Handlingsplan Fyrtårnet psykisk helse og rus

2.Handlingsplan_2016_Psykisk_helse_og_Rus.pdf

 

De aktuelle prosjekter i Lister er nå "Gode overganger" og "Fact teamet"

Søknader til Fylkesmannen 2017 og Samarbeidsavtalen som ble underskrevet i 2017 i forbindelse med opprettelse av Fact teamet kan ettersendes ved å kontakte Prosjektkoordinator Bodil Bakkan Nielsen

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.