font

Rehabilitering

Metodehefte Aktiv Hverdag

Metodehefte framside 2014Her finner du metodeheftet for Aktiv Hverdag til nedlastning. I tillegg finner du mange ressurser som anbefales brukt ved drift av Aktiv Hverdag-grupper.

Les mer …

Aktiv hverdag, en døråpner!

Kari Haraldsen spaserer utsnittGruppetilbudet Aktiv Hverdag har per april 2014 vært utprøvd med 4 ulike grupper fordelt på tre kommuner. Kari Haraldsen deltok på gruppa i Lyngdal fra november 2013 til februar 2014. Hun er svært fornøyd med tilbudet og oppsummerer Aktiv Hverdag med følgende ord: Døråpner, nye muligheter og problemløser.

Les mer …

Trygghet hjemme og ute

Her finner du alle ressurser som er samlet / utabeidet til temaet "trygghet hjemme og ute" til gruppemøte i Aktiv Hverdag. Ressursene er gjort tilgjengelige i forbindelse med Metodehefte Aktiv Hverdag.

Les mer …

E-læringskurs i geriatrisk rehabilitering

Gammel dame stol Smil ver2Jobber du med rehabilitering og geriatri?

Har du behov for mer kunnskap om geriatri og rehabilitering?

Trenger du å friske opp det du har lært før?

Her er kurset for deg!

Kurset kan du gjennomføre når det passer deg; der du er med dataen din. Det tar deg omtrent 2 timer. Du kan også bruke kurset som oppslagsverk. 

Les mer …

Utfordringer i hverdagen

Her finner du alle ressurser som er samlet / utabeidet til temaet "utfordringer i hverdagen" til gruppemøte i Aktiv Hverdag. Ressursene er gjort tilgjengelige i forbindelse med Metodehefte Aktiv Hverdag.

Les mer …

Mat og aktivitet

Her finner du alle ressurser som er samlet / utabeidet til temaet "mat og aktivitet" til gruppemøte i Aktiv Hverdag. Ressursene er gjort tilgjengelige i forbindelse med Metodehefte Aktiv Hverdag.

Les mer …