font

Aktiv hverdag, en døråpner!

Kari Haraldsen spaserer utsnittGruppetilbudet Aktiv Hverdag har per april 2014 vært utprøvd med 4 ulike grupper fordelt på tre kommuner. Kari Haraldsen deltok på gruppa i Lyngdal fra november 2013 til februar 2014. Hun er svært fornøyd med tilbudet og oppsummerer Aktiv Hverdag med følgende ord: Døråpner, nye muligheter og problemløser.

«Aktiv hverdag har vært et sted hvor jeg har fått hjelp til å peke på ting i livet mitt som jeg har hatt bruk for å se nærmere på. Nye muligheter har åpnet seg for meg og jeg tenker nå annerledes og mer positivt om hverdagen min», sier Kari Haraldsen og smiler.


Ergoterapeut Torunn Damman Nordby og fysioterapeut Karen Bus-Popova leder gruppetilbudet som starter opp igjen i Lyngdal 26. mai 2014. Tilbudet har også planlagt oppstart i Farsund i september 2014.

Aktiv hverdag er et gruppetilbud til mennesker som ønsker å få litt mer ut av hverdagen sin, men som, på grunn av en eller annen form for sykdom eller endret funksjon, strever med å komme i gang med dette på egen hånd. Mennesker med nevrologisk sykdom eller skade har førsteprioritet.

Hvilke forventninger hadde du til Aktiv Hverdag da du begynte, Kari?

Jeg tenkte nok at Aktiv Hverdag betydde mye trim og at det kom til å bli litt vanskelig for meg. Jeg tenkte også på alle aktivitetene jeg burde ha gjort, - da med litt negativt fortegn. Men jeg tenkte også at hvis jeg var med i en gruppe, så ble det lettere å gjennomføre noe av det!

Etter å ha deltatt, hva vil du nå si at Aktiv Hverdag er da? Var det som forventet?

For de som tror at Aktiv Hverdag er trim fra morgen- til-aften, så er det ikke det! Nei, det er en god blanding! Det har vært et sted hvor jeg har fått dele erfaringer med andre som har utfordringer i hverdagen sin.

På gruppesamlingene var det fokus på muligheter i stedet for sykdom og vi pratet mye om hvordan vi kan mestre hverdagen vår. Før oppstart satte vi oss mål som vi skulle prøve å nå. Disse målene var nok svært forskjellige for den enkelte deltager. Selv oppfattet jeg det som en døråpner til å kunne starte med noe jeg hadde tenkt på og hatt lyst til lenge.

Gruppesamlingene tar utgangspunkt i tema som dere i gruppa selv valgte ut. Hvordan var det å bruke tema som utgangpunkt for samtale og aktivitet?

For meg åpnet det øynene for at jeg hadde mye større muligheter enn jeg trodde jeg hadde. Og jeg hadde mange flere venner enn jeg trodde jeg hadde. Jeg hadde muligheten til å gå lengre. Jeg fikk hjelp litt i fysikalsk retning med balansen. Det åpnet dører som jeg trodde kanskje var lukket!

Kan du gi noen eksempler på hvilke dører du trodde var lukket?KH og KBP i samtale

Jeg tenkte at jeg ikke kunne går tur lenger selv om jeg egentlig hadde et stort ønske om det. Men så fikk jeg øynene opp for at ved å benytte enkle hjelpemidler kunne jeg gjenvinne noe av det jeg hadde mistet. Jeg prøvde derfor med en stav, og da var jo problemet løst.

Men det falt ikke helt i god jord da forslaget om staven kom opp første gang?

Nei, det satt langt inne å begynne å bruke stav… Jeg hadde en far som syntes det var vanskelig å skulle gå med rullator da han var to-tre-og-nitti år, - for det var jo bare for gamle folk. Så jeg hadde vel litt samme holdningen. Men så spurte fysioterapeuten om hun skulle bli med på første turen med stav, og det syntes jeg var en kjempemulighet og takket ja til tilbudet.

Vi spaserte rundt i sentrum, drakk en kaffekopp og gikk i butikker. Hun viste meg hvordan jeg kunne bruke staven. I starten fikk jeg litt vondt i den ene skulderen, men med god veiledning bruker jeg nå staven riktig og har ikke vondt lengre. Det var fantastisk å få hjelp første gangen!

Jeg husker jeg spurte «har dere tid til det?» Da svarte dere at «det er jo jobben vår», og det syntes jeg var flott. Jeg tror kanskje ikke jeg hadde realisert det hvis ikke jeg hadde fått hjelp første gangen. Nå går jeg til sentrum 1-2 ganger uken. Jeg slipper å være avhengig av andre for å komme meg dit, jeg kan gjøre ærend på egen hånd, jeg kan ta en kaffekopp sammen med andre og jeg får trim.

Dersom du skulle si noe om temaene som ble gjennomgått. Hva ville du da trekke frem?

Jeg opplevde temaet «energiøkonomisering» svært positivt. Det er viktig med balanse mellom aktivitet og hvile og man kan hvile med god samvittighet for å hente seg inn eller forberede seg til en aktivitet. Da jeg skjønte dette ble det mye lettere å gjennomføre de aktivitetene som var viktige for meg. På gruppesamlingen fylte vi ut en sirkel som vi skulle dele inn i kakestykker og fylle inn det som et ordinært døgn bestod av for den enkelte. Aktiviteter og hviletid fikk farge ettersom hvor godt vi likte aktiviteten. Til slutt fant vi ut hvordan balansen var i egen hverdag. Dette var svært lærerikt syntes jeg.

Under temaet «sosialt nettverk» tegnet vi også et kart over det sosiale nettverket vårt: venner og familie, hvor nære de er, hvor mange nære venner jeg ønsker å ha, om jeg i framtiden ønsker kontakt med flere, om det er noen det er ønskelig å ha mindre kontakt med og så videre. Jeg fant plutselig ut at jeg har mange flere rundt meg enn jeg først tenkte!

Vi hadde også et tema som het «utfordringer i hverdagen». Da delte vi en aktivitet opp i små element for å finne ut hva en aktivitet krever av oss og eksakt hvor i aktiviteten vi møter utfordringene. Å dele det opp i små bolker gjorde at aktivitetene vi hadde utfordringer med ble overkommelige å gjennomføre.

Hvorfor ble du med på Aktiv Hverdag?

Jeg hadde holdt meg hjemme lenge og det var vanskelig for meg å komme ut. Jeg trengte et push til å komme meg ut og videre i hverdagen. Derfor kom Aktiv Hverdag på et svært beleilig tidspunkt. Jeg gikk jeg inn for det med «liv og sjel». Jeg har opplevd det fantastisk positivt og tenker at når man på et tidspunkt i livet sitt kjenner at man har behov for en forandring, men ikke helt vet hvordan man går i gang med det, da er det godt å få litt drahjelp slik jeg fikk i Aktiv Hverdag. Og så må man stå på litt selv også.

TDN KH og KBPNå du nå har avsluttet dette tilbudet, er det noe du ville ha sagt til andre som lurer på om de skal delta?

Det jeg har vært med på har vært uker med mye glede og fellesskap. Jeg kjente jo plutselig at det var andre som hadde det slik som meg! Det har vært en problemløser for meg i mange ting og jeg vil anbefale dem som får muligheten til å delta.

Dersom du skulle oppsummert Aktiv Hverdag i noen få ord, hvilke ord ville du da bruke?

Da vil jeg bruke ordene døråpner, nye muligheter og problemløser!

Du er en god ambassadør for «Aktiv Hverdag»!

Ja, det vil jeg absolutt være, uten tvil, for det er det flotteste jeg har vært med på på lenge!