font

Metodehefte Aktiv Hverdag

Metodehefte framside 2014Her finner du metodeheftet for Aktiv Hverdag til nedlastning. I tillegg finner du mange ressurser som anbefales brukt ved drift av Aktiv Hverdag-grupper.

Metodeheftet er utarbeidet gjennom Lister-prosjektet Aktiv Hverdag. Det er prosjektleder og ergoterapeut Torunn Damman Nordby, som sammen med prosjektmedarbeider og spesialist i nevrologisk fysioterapi Karen Bus-Popova, har utarbeidet heftet.

pdfMetodehefte Aktiv Hverdag 

Tema i Aktiv Hverdag

Aktiv Hverdag bruker ulike tema som utgangspunkt i gruppesamlingene. I tilknytning til metodeheftet er derfor mange av de ressursene som er utarbeidet, benyttet og samlet under hvert enkelt tema og gjort tilgjengelig her. Dette er eksempelvis temapresentasjoner, planleggings- og evalueringsskjema, diverse arbeidsark, hjemmeoppgaver m.m. Dette er ment som en verktøykasse for deg som skal drive Aktiv Hverdag-grupper i egen kommune. Lykke til!

 1. Aktivitet, helse og mestring

7. Mental aktivitet og trening  

 2. Sosialt nettverk

8. Hjem, nærmiljø og aktivitetstilbud

 3. Turer og utflukter

 9. Utfordringer i hverdagen

4. Trygghet hjemme og ute

 10. Velferdsteknologi

5. Mat og aktivitet

11. Energiøkonomisering

6. Fysisk aktivitet og trening

 

 

Generelle ressurser

Det er her samlet noen ressuser som erfaringsmessig kan være nyttige ved drift av Aktiv Hverdag-grupper.

A. Treningsprogram

B. Kartleggingsverktøy/tester

C. Diverse