font

Hjem, nærmiljø og aktivitetstilbud

Her finner du alle ressurser som er samlet / utabeidet til temaet "hjem, nærmiljø og aktivitetstilbud" til gruppemøte i Aktiv Hverdag. Ressursene er gjort tilgjengelige i forbindelse med Metodehefte Aktiv Hverdag.

pdfPlanleggingsskjema-mal Hjem, nærmiljø og aktivitetstilbud

pdfPresentasjon: Hjem, nærmiljø og aktivitetstilbud

pdfStøtteark til presentasjonen Hjem, nærmiljø og aktivitetstilbud

pdfEvalueringsskjema Hjem, nærmiljø og aktivitetstilbud

pdfReferat-mal Hjem, nærmiljø og aktivitetstilbud