font

Fysisk aktivitet og trening

Her finner du alle ressurser som er samlet / utabeidet til temaet "fysisk aktivitet og trening" til gruppemøte i Aktiv Hverdag. Ressursene er gjort tilgjengelige i forbindelse med Metodehefte Aktiv Hverdag.

pdfPlanleggingsskjema-mal Fysisk aktivitet og trening

pdfPresentasjon: Fysisk aktivitet og trening

pdfStøtteark til presentasjonen Fysisk aktivitet og trening

pdfArbeidsark "Hvor aktiv er du?"

pdfInfo-ark Anbefalt hyppighet og intensitet

pdfInfo-ark Effekt av fysisk aktivitet

pdfEvalueringsskjema Fysisk aktivitet og trening

pdfReferat-mal Fysisk aktivitet og trening