font

Trygghet hjemme og ute

Her finner du alle ressurser som er samlet / utabeidet til temaet "trygghet hjemme og ute" til gruppemøte i Aktiv Hverdag. Ressursene er gjort tilgjengelige i forbindelse med Metodehefte Aktiv Hverdag.

pdfPlanleggingsskjema Trygghet hjemme og ute

pdfPresentasjon:Trygghet hjemme og ute

pdfStøtteark til presentasjonen Trygghet hjemme og ute

pdfArbeidsark Sjekkliste fallfarer

pdfInfoark Safemate personalarm

pdfEvalueringsskjema Trygghet hjemme og ute

pdfReferat-mal Trygghet hjemme og ute