font

Utfordringer i hverdagen

Her finner du alle ressurser som er samlet / utabeidet til temaet "utfordringer i hverdagen" til gruppemøte i Aktiv Hverdag. Ressursene er gjort tilgjengelige i forbindelse med Metodehefte Aktiv Hverdag.

pdfPlanleggingsskjema-mal Utfordringer i hverdagen

pdfPresentasjon: Utfordringer i hverdagen

pdfStøtteark til presentasjonen Utfordringer i hverdagen

pdfArbeidsark Aktivitetsanalyse og planskjema

pdfEvalueringsskjema Utfordringer i hverdagen

pdfReferat-mal Utfordringer i hverdagen