font

Forskning

Telefonsamtale gir bedre helse

thumb 2015 06 Kari Sundli - bilde forsknrådKari Sundsli har i sin PhD avhandling funnet ut at en prat i telefonen med helsepersonell bedrer den mentale helsen til eldre mennesker og setter dem i bedre stand til å ta vare på seg selv.

Les mer …

Mindre bivirkning med mHelse?

2015 bivirkningerUnderrapportering av bivirkninger er et kjent internasjonalt fenomen, og det er enighet om at 90- 99 prosent av alle bivirkninger på legemidler ikke meldes. Kan mHelse gjøre dette og legge tilrette for ny kunnskap om legemidler?

Les mer …

Innovasjon i organisasjon

2015 innovasjonskulturBeregninger viser at arbeidsinnsatsen utgjør ca 85 prosent av nasjonalformuen og vår innovasjonsevne vurderes viktig for vekst og velferd. Generelt høyt fokus på temaet kombinert med en lav innovasjonsevne på Agder er bakteppet for oppgavens problemstilling: Hva fremmer innovasjon?

Les mer …

mHelse og kroniske lidelser

2015 telemedisinSamfunnet har i økende grad innbyggere med kroniske lidelser. Forskning viser at 2 av 3 tapte leve år i Norge skyldes kroniske lidelser. Dagens helsetjenete er ikke bygget for oppfølging av kronikere.

Les mer …