Listerfondet

Listerfondet er et lavterskeltilbud for næringsutvikling i regionen. Tilskudd til nyskapning har prioritet. Eksempler på tiltak som Listerfondet kan støtte er:

 • Tiltak som øker tilbudet/bredden i reiselivsnæringen/opplevelsesindustrien
 • Knoppsskyting for etablerte virksomheter
 • Tiltak som bidrar til etablering av nye "miljøer"
 • Samarbeid mellom bedrifter i regionen

Det kan søkes tilskudd fra fondet hele året og styret kan gi kvartalsvise tildelinger (1/4, 1/7, 1/10 og 1/1).

Tilskudd fra Listerfondet kan gis til:

 • Utviklingstiltak i eksisterende bedrifter
 • Nyetableringer – nye tiltak
 • Tiltak som er i tråd med arbeidsmålene jfr. §4 pkt. A i vedtektene.

Tilskudd blir utbetalt i to terminer. Første halvpart ved oppstart og andre halvpart ved tilsendt sluttrapport eller bekreftelse på gjennomført tiltak inkl. godkjent regnskap.

Søknaden blir vurdert opp mot flere viktige kriterier:

 • Næringsmessig potensiale for regionen
 • Samarbeid med andre bedrifter/instanser - regional balanse
 • Rekrutteringstiltak
 • Kvinnelige andel og arbeidsplassser
 • Kompetanse i nytteperspektiv
 • Alder
 • Bidrag til entreprenørskap og innovasjon
 • Nettverksbygging
 • Samfinansiering
 • Internasjonalisering

Det gis vanligvis ikke støtte til oppføring av nybygg.

Mer informasjon finner du i fondets vedtekter. Lister nyskaping og kommunale næringskontor/hage kan også bistå med mer informasjon og eventuelt veiledning i søknadsprosessen.

Søknad til Listerfondet sendes til:

Listerrådet, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal.

Sentrale dokument

pdfVedtekter for Listerfondet

pdfRetningslinjer for tildeling fra Listerfondet (sist revidert august 2011)

docSøknadsskjema Listerfondet (doc)

pdfSøknadsskjema Listerfondet (pdf)

 

Utskrift

Tildelinger i september 2014

ServeringsteamStyret i Listerfondet hadde møte i Lyngdal 4. september 2014. Et av tiltakene som fikk støtte var Listerpaviljongen under ONS 2014 (bildet). Det ble gjort vedtak som i sum betyr tildelinger på kr 700 000.

Utskrift

Tildelinger i september 2013

sun blue skySolenergi, lokalmat, opplæring for kjøreskoler og maritim næring var tema for søknader som styret i Listerfondet behandlet på sist møte. Til sammen ble kr 710 000 fordelt på sju forskjellige prosjekt.

Utskrift

Tildelinger i januar 2013

Lysende ide mannStyret i Listerfondet hadde møte i Kvinesdal 31. januar. Det resulterte i fire tildelinger på tilsammen kr 325 000.

 

 

 

Utskrift

Tildelinger i august 2011

Seks søkere fikk økomomisk støtte fra Listerfondet ved møtet i august. Siden 2007 har Listerfondet fordelt over 7 millioner kroner til ulike regionale prosjekt.

Utskrift

Tildelinger i januar 2014

PengerStyret i Listerfondet hadde møte i Lyngdal 6. februar 2014. Det var denne gangen mange, store og svært gode søknader, i alt 15 saker var til vurdering. Samlet søknadssum var på kr 2 255 000 med en totalkostnad på noe i overkant av 25 millioner. Styret tildelte kr 1 325 000, noe som tilsvarer 74 % av årets ramme.

Utskrift

Tildelinger i mai 2013

På møte i Hægebostad 2. mai 2013 vedtok Listerfondet 8 utdelinger på tilsammen kr 875 000.

Utskrift

Tildelinger i mai 2012

Styret i Listerfondet hadde møte i Sirdal torsdag 3. mai. Der ble Per Sverre Kvinlaug valgt som ny leder, til erstatning for Odd Omland.  Tone Marie Nybø Solheim ble valgt som ny nestleder, til erstatning for Gunnar Haddeland.

Utskrift

Tildelinger i oktober 2011

Fire søkere fikk økomomisk støtte fra Listerfondet ved møtet i oktober. Siden 2007 har Listerfondet fordelt 7,4 millioner kroner til ulike regionale prosjekt.