font

Lister næringsforum

Lister Næringforum (LNF) er en forening for personer i hovedsakelig Listerområdet som arbeider med næringsutvikling. Medlemmer er i første rekke nærings- og reiselivskonsulenter ansatt i kommunene og i de ulike næringsselskapene. Foreningen ble stiftet på 1980-tallet, da under navnet Agder Tiltaksforum.

Formålet til LNF er (jf §2 i vedtektene):

  • å fremme nærings og reiselivsutvikling.
  • å dyktiggjøre det enkelte medlem i sitt virke gjennom samarbeid og kompetanseheving.

LNF arrangerer møter og studieturer med ulike faglige tema for medlemmene.

 

Styret i LNF
Per 2016 har styret i LNF denne sammensetningen:

Øyvin Moltumyr (leder), Åseral kommune
Karl Erik Lohr, Vekst i Lyngdal
Øyvind Sjøtrø, Sirdalvekst KF
Frode Johannessen, Smaabyen Flekkefjord
Liv Birkeland, Lister nyskaping AS

 

Emneord: interkommunalt samarbeid, næringsutvikling, Lister, LNF