font

Prosjekt

Biogass   Lister Alliance   Andelslandbruk Agder Marin klynge
E39    Datasentre i Lister Makroalger

Kontaktperson for Lister Nyskapings utviklingsprosjekter er Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (930 56 787)

Ressurser fra tareseminar

thumb Daniel viser sukkertare

Mandag 27. mars 2017 møttes 36 deltakere til seminar om taredyrking. Det var et bredt sammensatt program for seminaret i Flekkefjord. Tematisk varierte innleggene fra praktiske problemstillinger i dyrking av tare til konsesjonssøknader, lovgivning og nettverk for dyrkere.

Les mer …

Taredyrking i Norge - Hvor og hvem?

Konsesjoner for dyrking av tare finner vi fra Agder-fylkene i sør til Bodø og Steigen i Nordland fylke. Dersom både eksisternde og omsøkte konsesjoner produserte maksimal tillatte mengde tare, ville det tilsammen bli nesten 20 000 tonn.

Les mer …

Norges største ferskvannsproduksjon

Selskapet Norsk ørret AS starter våren 2017 opp med oppdrett av stedegen brunørret i Sirdalsvann. Med tillatelse på 650 tonn MTB er etablering den største i sitt slag i Norge.

– Sirdalsvannet er en unik og svært interessant lokalitet for oppdrett av fisk, sier Trond Rafoss, kommunikasjonsansvarlig i Norsk ørret AS.  – Det strekker seg i en lengde på nesten 3 mil og har snittdybde på over 90 meter. Utskiftningshastigheten av disse enorme vannmassene er likevel ikke lengre enn 195 dager, sier Rafoss som legger til at vannet i tillegg er isfritt.

Kartutsnitt Rutlebekk Sirdal

Norsk ørret AS har i lengre tid arbeidet med å utrede mulighetene for produksjon i Sirdalsvann. Sirdalsvekst og Listerfondet har bidratt med økonomisk støtte til dette. – Vi ser nå frem til å komme i gang med å bygge denne nye næringen i regionen, sier daglig leder Rune Vatland. Bedriften forventer at det vil ta flere år før lønnsomhet i driften oppnås.

Les mer hos nettavisen Kyst.no 

Stor interesse for tare

thumb Sukkertare3 tau innedyrket Abelsnes 230416Mandag 27. mars inviteres det til seminar om taredyrking, og folk fra næring, forskning og forvaltning setter hverandre stevne i Flekkefjord. – Vi hadde håpet på 40 deltakere, og nå er det faktisk bare et par plasser igjen, sier Liv Birkeland, prosjektleder i Lister Nyskaping.

Dyrking av tare er enda ikke en godt etablert næring i Europa. Samtidig er tare en interessant, fornybar råvare med økende global etterspørsel.

Seminaret retter seg i hovedsak mot virksomheter innen marin sektor, men er åpent for alle interesserte. Gjennom innlegg og diskusjoner vil vi belyse spørsmål som: Hvordan dyrke tare på en effektiv og rasjonell måte? Hva er miljøkonsekvensene? Hvordan kan en tare-rigg se ut? 

Les mer her

Nettverk for dyrking av tare til mat

Norges Vel har arbeidet med å få til en god organisering av produksenter av tare. Organisasjonen ønsker å etablere en forening for virksomheter som dyrker tare for humankonsum.

Les: docxSluttrapport fra forprosjektet Taredyrkernettverk for mat fra november 2016.

Marit Gjerstad i Norges Vel forteller at hensikten er blant annet å samarbeide om å utvikle markedet for tang og tare til mat. Tidligere har det eksistert en forening kalt Norges algeforening. Denne er nå i ferd med å legges ned og det arbeides med å opprette en ny. Gjennom en forening kan blant annet flere mindre virksomheter samarbeide om større leveranser/volum.

3 nye akva-konsesjoner på ei uke

Kartutsnitt Rutlebekk SirdalI løpet av de siste dagene av februar 2017 kan Lister som region varte opp med tre nye akvakultur-tillatelser. Det gjelder på følgende lokaliteter:

  • Rutlebekk i Sirdalsvann. Norsk ørret AS har fått konsesjon for oppdrett av ørret og røye. MTB: 650 tonn
  • Rekevika i Lundevann. Vidar Birkeland har fått konsesjon for oppdrett av ørret. MTB: 100 tonn
  • Hausvik i Lyngdal. Landbasert akvakultur Norge AS har fått konsesjon til oppdrett av rognkjeks. Kapasitet: 20 tonn

 

Inspirasjon fra Trøndelag

Brohode havbruk logoNTNU Brohode havbruk (tidligere Brohode Frøya) er et samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet, og offentlig virkemiddelapparat innenfor havbruk.

Prosjektet bidrar til å utvikle kompetente næringsaktører. I samspill mellom bedrifter og kunnskapsmiljø utvikles ny kunnskap og rekruttering til sektoren øker. Relasjonen mellom bedrifter og kunnskapsmiljø bidrar til økt innovasjonsevne hos alle involverte parter.

Les mer …