font

Marin klynge

Hav illustrasjonVirksomhetene innen marine næringer i Lister representerer strategisk viktige innovasjoner og produksjoner for dagens og framtidas verdiskaping.

Marin klynge i Lister er et nettverk med mål om å bli en etablert klynge, med finansiering fra Innovasjon Norges ARENA-program. Gjennom en bærekraftig forvaltning av marine ressurser, vil denne delen av regionens næringsliv spille en stadig viktigere rolle.

Marin klynge i Lister skal bidra til samarbeid, kompetanseutvikling og innovasjon hos virksomheter i vår region og i de marine næringene. En prioritert oppgave er å legge til rette for etablering av Akvalab Lister med tekniske fasiliteter og infrastruktur for utvikling av nye marine produksjoner, FoU og utdanning.

Kontakt i Lister Nyskaping AS: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (930 56 787)

Stor interesse for tare

thumb Sukkertare3 tau innedyrket Abelsnes 230416Mandag 27. mars inviteres det til seminar om taredyrking, og folk fra næring, forskning og forvaltning setter hverandre stevne i Flekkefjord. – Vi hadde håpet på 40 deltakere, og nå er det faktisk bare et par plasser igjen, sier Liv Birkeland, prosjektleder i Lister Nyskaping.

Dyrking av tare er enda ikke en godt etablert næring i Europa. Samtidig er tare en interessant, fornybar råvare med økende global etterspørsel.

Seminaret retter seg i hovedsak mot virksomheter innen marin sektor, men er åpent for alle interesserte. Gjennom innlegg og diskusjoner vil vi belyse spørsmål som: Hvordan dyrke tare på en effektiv og rasjonell måte? Hva er miljøkonsekvensene? Hvordan kan en tare-rigg se ut? 

Les mer her

Norges største ferskvannsproduksjon

Selskapet Norsk ørret AS starter våren 2017 opp med oppdrett av stedegen brunørret i Sirdalsvann. Med tillatelse på 650 tonn MTB er etablering den største i sitt slag i Norge.

– Sirdalsvannet er en unik og svært interessant lokalitet for oppdrett av fisk, sier Trond Rafoss, kommunikasjonsansvarlig i Norsk ørret AS.  – Det strekker seg i en lengde på nesten 3 mil og har snittdybde på over 90 meter. Utskiftningshastigheten av disse enorme vannmassene er likevel ikke lengre enn 195 dager, sier Rafoss som legger til at vannet i tillegg er isfritt.

Kartutsnitt Rutlebekk Sirdal

Norsk ørret AS har i lengre tid arbeidet med å utrede mulighetene for produksjon i Sirdalsvann. Sirdalsvekst og Listerfondet har bidratt med økonomisk støtte til dette. – Vi ser nå frem til å komme i gang med å bygge denne nye næringen i regionen, sier daglig leder Rune Vatland. Bedriften forventer at det vil ta flere år før lønnsomhet i driften oppnås.

Les mer hos nettavisen Kyst.no 

Støtte til marin satsing

thumb ROVogDYKK10aug2016I Lister bidrar marine næringer betydelig med verdiskaping og sysselsetting. I front finner vi virksomheter som Marine Harvest, Norsk oppdrettsservice og Stolt Seafarm. – Disse næringene vil bare bli viktigere i framtida, sier Christiane Skage, daglig leder i Lister nyskaping AS. – Og det er derfor gledelig at Sørlandets kompetansefond har bevilget midler til å styrke denne utviklinga videre.

Les mer …

3 nye akva-konsesjoner på ei uke

Kartutsnitt Rutlebekk SirdalI løpet av de siste dagene av februar 2017 kan Lister som region varte opp med tre nye akvakultur-tillatelser. Det gjelder på følgende lokaliteter:

  • Rutlebekk i Sirdalsvann. Norsk ørret AS har fått konsesjon for oppdrett av ørret og røye. MTB: 650 tonn
  • Rekevika i Lundevann. Vidar Birkeland har fått konsesjon for oppdrett av ørret. MTB: 100 tonn
  • Hausvik i Lyngdal. Landbasert akvakultur Norge AS har fått konsesjon til oppdrett av rognkjeks. Kapasitet: 20 tonn

 

Inspirasjon fra Trøndelag

Brohode havbruk logoNTNU Brohode havbruk (tidligere Brohode Frøya) er et samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet, og offentlig virkemiddelapparat innenfor havbruk.

Prosjektet bidrar til å utvikle kompetente næringsaktører. I samspill mellom bedrifter og kunnskapsmiljø utvikles ny kunnskap og rekruttering til sektoren øker. Relasjonen mellom bedrifter og kunnskapsmiljø bidrar til økt innovasjonsevne hos alle involverte parter.

Les mer …

Blått nettverk vokser fram

Arnt Abrahamsen 200pixArnt Abrahamsen, leder for Listerrådet og ordfører i Farsund, er opptatt av det regionale samarbeidet også innen den marine næringen. På samlingen på Vestheim kom det fram mange gode eksempler på samarbeid, og flere konkrete innspill og forslag til arbeidet videre.

Her er en oppsummering fra dagen samt tilgang til presentasjonene som ble holdt.

Les mer …

Samarbeid for vekst

De mange bedriftene innen marine næringer i Lister, har hver for seg muligheter for vekst. Med sitt geografisk utgangspunkt på Sørlandet og nettverket av virksomheter rundt, kan bedriftene realisere et enda større potensial som næringsklynge. Arbeidet med Lister marine cluster handler om å samle gode krefter om felles interesser. Som regional næringsaktør er Lister nyskaping AS en støtte og katalysator for denne prosessen.

Les mer …