font

Lister nyskaping

ListerNyskapingLogo2014-staaende 
 

Listerfondet

 Siva logo

Lister Nyskaping har fått nye nettsider

 

Lister nyskaping AS er et regionalt næringsselskap for vekst og utvikling i Lister. 

Vi bygger nett!

Christiane Skage Bilde6Når Statnett nå setter i gang sine store bygge-prosjekter i Lister, åpner det seg interessante muligheter for lokalt næringsliv. – Vi vil legge til rette for at de positive ringvirkningene for bedrifter i Lister blir så store som mulig, sier Christiane Skage, daglig leder i næringsselskapet Lister Nyskaping AS. Sammen med Statnett og kommunenes næringsapparat ser hun fram til å møte lokalt næringsliv på «leverandørdag» på Utsikten.

Les mer …

Ressurser som stinker

Biogass skyLista og Lyngdal bondelag ønsker å finne ut hvordan landbruket kan samspille med det planlagte biogassanlegg på Lista. Ved å levere husdyrgjødsel til avgassing vil bøndene få tilbake et annet produkt enn det de leverte. Et produkt som lukter mindre og har andre agronomiske egenskaper. Hva kan det bety for den enkelte bonde? Hvilke positive miljøeffekter kan dette ha? For å kartlegge mulighetene som ligger i å samarbeide med et biogassanlegg, har bondelaget fått med seg Landbruksrådgivning Agder, Farsund kommune og Lister Nyskaping AS.

Les mer …

Hvordan oppnå kontrakter med det offentlige

Vanne blomster"Interessant og matnyttig" var en av tilbakemeldingene på seminaret om offentlige anskaffelser. Deltakerne fikk en godt strukturert gjennomgang av hva man må huske på før, under og etter offentlige anbud. I løpet av dagen fikk deltakerne også innblikk i ulike prosjekt og trender for offentlige innkjøp i EU og hva som er stoda her i Lister. Les mer og for å få presentasjonene fra dette seminaret.

Les mer …

Hydraulikk, takk!

Hydraulisk animasjonTorsdag 27. november inviterer Vedlikeholds-forum Lister til temadag om hydraulikk. Søkelyset rettes mot drift og vedlikehold av hydraulisk utstyr og hydrauliske systemer. 

Les mer om temadagen

Kontrakter i NordLink og Vestre korridor

Statnett logoI løpet av de neste årene vil Statnett gjennomføre flere store prosjekter i Lister. Det handler om ny mellomlandsforbindelse fra Flekkefjord til Tyskland (NordLink) og oppgradering av sentralnettet i regionen (Vestre korridor).

Kontrakter er nå inngått med noen hovedleverandører. For disse er det igjen aktuelt å samarbeide med lokalt næringsliv for tilgang til ulike varer og tjenester. Lister nyskaping AS vil tilrettelegge for slikt samarbeid, blant annet gjennom leverandørdager og nettverksarbeid.

Les mer …

Hydraulikk-slangen i paradis

Hydraulikk inspeksjonInteressen for den første temadagen til Vedlikeholdsforum Lister var så stor at arrangementet måtte leie seg inn på Å bedehus. Der benket ansatte seg fra åtte bedrifter i regionen og lærte mye nyttig om hydralikk og vedlikehold av hydraulisk utstyr og system. Det store oppmøtet lover godt for fortsettelsen.

Les mer …

Ny sjef for nyskaping

Christiane Skage Bilde6Christiane E Skage fra Flekkefjord har takket ja til jobben som daglig leder i Lister Nyskaping AS. Hun er i dag bedriftsrådgiver i SpareBank 1 SR-Bank i Flekkefjord og har solid erfaring fra arbeid med næringslivskunder i andre Lister-kommuner.

Les mer …

Alt som ska sviva, fonke!

Tannhjul vertikalt– Dette er nyttig for våre bedrifter og for Lister som region, sier May Elin Frøyland etter at Vedlikeholdsforum Lister er blitt en realitet. Vedlikeholdslederen på Berry Alloc er en av initiativtakerne til forumet. Det er nå satt ned ei styringsgruppe som kjapt vil legge fram en plan for aktiviteter.

Les mer …