font

Lister nyskaping

ListerNyskapingLogo2014-staaende 
 

Listerfondet

 Siva logo

Lister nyskaping AS er et regionalt næringsselskap for vekst og utvikling i Lister. Selskapet driver næringshagen Lygna i Lyngdal.

Gjennom vårt målbedrifts-program samarbeider vi tett med virksomheter som viser særlig vilje og evne til vekst.

Sjekk også ut vårt kurstilbud


Noen prosjekt og initiativ
 

Kontakt Lister nyskaping

Midt i smørøyet

Utsikten fasade 2mnskFor andre gang ble industrilederkonferansen avholdt på Utsikten hotell. Konferansen samlet cirka 45 deltakere fra hele Lister-regionen og også noen fra Rogaland. Stemningen og tonen var god og foredragene så ut til å være nyttige og informative. Her er et lite sammendrag fra de to dagene.

Les mer …

Rom biobrenselsanlegg

Overskuddsvarme fra bedrifta Alloc skal benyttes til næringsbygg og flere kommunale enheter på Rom i Lyngdal kommune. Leverandør er varmeselskaet Sør Energi AS.

Les mer …

HMS-løft fra Statnett

JanSverreSvendsen OysteinFure StatnettVi er veldig godt fornøyd med oppmøte! Det sier Liv Øyulvstad fra Innovasjon Kvinesdal etter en innholdrik dag på Signaler i Flekkefjord. Her arrangerte næringsapparatet i Lister-kommunene og Lister nyskaping en fagdag om HMS. Foredragsholdere var Øystein Fure og Jan Sverre Svendsen fra Statnett.

Les mer …

Materiell og tjenester til Vestre korridor

Statnett 20I forbindelse med opprustning av sentralnettet i Vestre korridor, har Statnett og selskapets entreprenører behov for ulike tjenester og materiell. En del av dette er det aktuelt for lokalt næringsliv å levere.

Les mer …

Liknes biobrenselanlegg

Kvinesdal kommune har bestemt at det i forbindelse med bygging av ny svømmehall skal legges til rette for oppvarming gjennom bruk av biobrensel. Svømmehallen skal stå ferdig i slutten av 2014.

Les mer …