font

Lister nyskaping

ListerNyskapingLogo2014-staaende 
 

Listerfondet

 Siva logo

Lister nyskaping AS er et regionalt næringsselskap for vekst og utvikling i Lister. Selskapet driver næringshagen Lygna i Lyngdal.

Gjennom vårt målbedrifts-program samarbeider vi tett med virksomheter som viser særlig vilje og evne til vekst.

Sjekk også ut vårt kurstilbud


Noen prosjekt og initiativ
 

Kontakt Lister nyskaping

Støtte til marin satsing

thumb ROVogDYKK10aug2016I Lister bidrar marine næringer betydelig med verdiskaping og sysselsetting. I front finner vi virksomheter som Marine Harvest, Norsk oppdrettsservice og Stolt Seafarm. – Disse næringene vil bare bli viktigere i framtida, sier Christiane Skage, daglig leder i Lister nyskaping AS. – Og det er derfor gledelig at Sørlandets kompetansefond har bevilget midler til å styrke denne utviklinga videre.

Les mer her

Lister Nyskaping og Næringshageprogrammet

SIVA, som er nasjonal operatør for Kommunal og regionaldepartementets Næringshageprogram, meddelte 7. juli 2016 at Lister Nyskaping fra og med 2017 ikke vil få tildeling fra Næringshageprogrammet. Bakgrunnen for denne beslutningen er at SIVA vurderer at resultatene som Lister Nyskaping leverer i programmet er for svake. Samtidig gis det anerkjennelse for at selskapet er i en positiv utvikling.

Ledelsen i Lister Nyskaping AS mener at SIVAs vurdering er gjort på feil grunnlag. Det arbeides derfor med å kvalitetssikre dette kunnskapsgrunnlaget i dialog med SIVA. –Vårt mål er å kommet til enighet med vår største eier SIVA om et videre samarbeid i Næringshageprogrammet, sier daglig leder Christiane Skage.

Les mer …

Temasamling på Lista

25. april 2016 inviterte Lister nyskaping AS og Listerrådet til et politisk verksted om etablering av datasentre i Lister. Første del av samlingen hadde faglige innlegg om datasentre, sett i et nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv. Andre del handlet om hvordan Lister som region kan jobbe videre for på best mulig måte tilrettelegge for etablering av datasentre.

Her finner du presentasjoner fra samlingen.

Les mer …

Hvorfor Facebook landa i Luleå

thumb Datasenter groent lys Photo GoogleDet arbeides godt med å legge tilrette for etablering av flere datasentre på Sørlandet. I november var en delegasjon fra begge Agder-fylkene på besøk til Luleå i Sverige, for å lære av deres suksess med etableringen av Facebooks datasenter der.

Les mer …

Den store virkemiddeldagen 2017

imagesJ76UYX0A

Lister Nyskaping ønsker å bidra til at bedriftene i vår region er oppdatert på hva virkemiddelapparatet er og hva de kan bidra med av økonomisk støtte og nettverk. Nye muligheter og satsningsområder kommer stadig til, og det er ikke alltid like lett å orientere seg.

Vi samler flere av aktørene og inviterer til "Den store virkemiddeldagen" 9. mars 2017. Arrangementet er gratis!

Les mer …

Lister næringsforum

Lister Næringforum (LNF) er en forening for personer i hovedsakelig Listerområdet som arbeider med næringsutvikling. Medlemmer er i første rekke nærings- og reiselivskonsulenter ansatt i kommunene og i de ulike næringsselskapene. Foreningen ble stiftet på 1980-tallet, da under navnet Agder Tiltaksforum.

Les mer …

Kompetansekroner til Lister

Sorlandets kompetansefondSørlandets kompetansefond har nå avholdt sitt tildelingsmøte. Der ble det delt ut 22 millioner kroner. 2,4 av disse havner i virksomheter i Lister.

Les mer …