font

Lister nyskaping

ListerNyskapingLogo2014-staaende 
 

Listerfondet

 Siva logo

Lister nyskaping AS er et regionalt næringsselskap for vekst og utvikling i Lister. Selskapet driver næringshagen Lygna i Lyngdal.

Gjennom vårt målbedrifts-program samarbeider vi tett med virksomheter som viser særlig vilje og evne til vekst.

Sjekk også ut vårt kurstilbud


Noen prosjekt og initiativ
 

Kontakt Lister nyskaping

Andelsverksted nr 2

thumb Eple epletreDet andre arbeidsmøtet blir tirdag 5. januar 2016 på Mjåland gård i Marnardal. Hovedtema er praktisk grønnsaksdyrking og vi jobber også videre med økonomiske beregninger, verdsetting av innsatsfaktorer (slik som bondens arbeid) og litt mer om kommunikasjon.

Les mer …

Andelsverksted nr 1

thumb Hoener gulroetterVi vil i løpet av vinteren 2015/2016 gjennomføre to verksted med tema andelslandbruk. Det første finner etter planen sted tirsdag 8. desember på Mjåland gård i Marnardal. Da er det administrative rund etablering av andelslandbruk tema. Vi får besøk av Karine Kjellberg Granli, som er daglig leder på Øverland, Norges første andelslandbruk.

Les mer …

Hvor skal sentrene ligge?

EnergiNorge elementPå oppdrag fra Energi Norge har Asplan Viak gjort en utredning på hvor i Norge det er mest formålstjenelig å plassere store datasentre. Det har resultert i rapporten Locations for Data centre enterprises (DCE in Norway).

Rapporten retter seg mot mulige investorer og til myndigheter og næringsliv som arbeider med å utvikle lokasjoner for slike sentre.

Les mer …

Andelslandbruk på Agder

Flere andelslandbruk er under planlegging og etablering på Agder. Det finnes også forskjellige initiativ, fra enkelte ildsjeler til større grupper av potensielle andelshavere og bønder. Her finner du flere av dem.

Les mer …

Hva trengs av fiber?

Datasenteraktorer NorgePå oppdrag fra Stortinget har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vurdert hva som må til for å styrke markedet for datasentre i Norge. Nkom har sett spesielt på behovet for god fiberkapasitet, lav forsinkelse på forbindelsene og tilstrekkelig antall føringsveier i Norge og ut av landet. Analysen viser blant annet sårbarhet knyttet til at alle føringsveier for data ut av Norge går via Sverige.

Les mer …

Vil ikke inkludere fiberkabel i NordLink

StatnettStatnett uttaler tirsdag 15. desember 2015 at selskapet ikke kommer i til å legge fiber sammen med kraftkablene til Tyskland og England. Beslutningen skyldes mellom annet tilbakemeldingen fra kabelleverandøren om faren for forsinkelse, dersom fiber ble inkludert i kraftkabelprosjektet.

Les mer …