font

Lister nyskaping

ListerNyskapingLogo2014-staaende 
 

Listerfondet

 Siva logo

Lister nyskaping AS er et regionalt næringsselskap for vekst og utvikling i Lister. Selskapet driver næringshagen Lygna i Lyngdal.

Gjennom vårt målbedrifts-program samarbeider vi tett med virksomheter som viser særlig vilje og evne til vekst.

Sjekk også ut vårt kurstilbud


Noen prosjekt og initiativ
 

Kontakt Lister nyskaping

Viktige spørsmål å forske på

Lys ide grunderGod tilgang til kunnskap. Muligheter for å drive forsknings- og utviklingsarbeid. Dette er avgjørende for videre vekst i marine næringer.

Prosjektet Marin klynge vil bidra med gode møteplasser for bedrifter og aktuelle forskningsmiljø. På den måten kan en sammen finne fram til sentrale problemstillinger og finne måter å belyse og løse dem på. Det kan resultere i alt fra spennende bachelor- og master-oppgaver til større EU-finansierte forskningsprosjekt.

Les mer …

Kompetansefondet støtter marine næringer

KompetansefondPå sitt møte i februar 2017 bestemte styret i Sørlandets kompetansefond å støtte prosjektet Marin klynge. Dette er et 2-årig prosjekt, som fondet har bevilget kr 800 000 til første år. Lister nyskaping er prosjekteier og søker også støtte fra NY VEKST-midlene som forvaltes av fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder.

Det er oppretta ei styringsgruppe for prosjektet med fire representanter fra næringsliv og en representant for forskningsmiljø, dvs UiA. Innovasjon Norge er observatør i styringsgruppa.

Kontakt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (mobil 930 56 787) dersom du har spørsmål eller innspill til prosjektet Marin klynge.

Norges største ferskvannsproduksjon

Selskapet Norsk ørret AS starter våren 2017 opp med oppdrett av stedegen brunørret i Sirdalsvann. Med tillatelse på 650 tonn MTB er etablering den største i sitt slag i Norge.

– Sirdalsvannet er en unik og svært interessant lokalitet for oppdrett av fisk, sier Trond Rafoss, kommunikasjonsansvarlig i Norsk ørret AS.  – Det strekker seg i en lengde på nesten 3 mil og har snittdybde på over 90 meter. Utskiftningshastigheten av disse enorme vannmassene er likevel ikke lengre enn 195 dager, sier Rafoss som legger til at vannet i tillegg er isfritt.

Kartutsnitt Rutlebekk Sirdal

Norsk ørret AS har i lengre tid arbeidet med å utrede mulighetene for produksjon i Sirdalsvann. Sirdalsvekst og Listerfondet har bidratt med økonomisk støtte til dette. – Vi ser nå frem til å komme i gang med å bygge denne nye næringen i regionen, sier daglig leder Rune Vatland. Bedriften forventer at det vil ta flere år før lønnsomhet i driften oppnås.

Les mer hos nettavisen Kyst.no 

Støtte til marin satsing

thumb ROVogDYKK10aug2016I Lister bidrar marine næringer betydelig med verdiskaping og sysselsetting. I front finner vi virksomheter som Marine Harvest, Norsk oppdrettsservice og Stolt Seafarm. – Disse næringene vil bare bli viktigere i framtida, sier Christiane Skage, daglig leder i Lister nyskaping AS. – Og det er derfor gledelig at Sørlandets kompetansefond har bevilget midler til å styrke denne utviklinga videre.

Les mer …

Stor interesse for tare

thumb Sukkertare3 tau innedyrket Abelsnes 230416Mandag 27. mars inviteres det til seminar om taredyrking, og folk fra næring, forskning og forvaltning setter hverandre stevne i Flekkefjord. – Vi hadde håpet på 40 deltakere, og nå er det faktisk bare et par plasser igjen, sier Liv Birkeland, prosjektleder i Lister Nyskaping.

Dyrking av tare er enda ikke en godt etablert næring i Europa. Samtidig er tare en interessant, fornybar råvare med økende global etterspørsel.

Seminaret retter seg i hovedsak mot virksomheter innen marin sektor, men er åpent for alle interesserte. Gjennom innlegg og diskusjoner vil vi belyse spørsmål som: Hvordan dyrke tare på en effektiv og rasjonell måte? Hva er miljøkonsekvensene? Hvordan kan en tare-rigg se ut? 

Les mer her

3 nye akva-konsesjoner på ei uke

Kartutsnitt Rutlebekk SirdalI løpet av de siste dagene av februar 2017 kan Lister som region varte opp med tre nye akvakultur-tillatelser. Det gjelder på følgende lokaliteter:

  • Rutlebekk i Sirdalsvann. Norsk ørret AS har fått konsesjon for oppdrett av ørret og røye. MTB: 650 tonn
  • Rekevika i Lundevann. Vidar Birkeland har fått konsesjon for oppdrett av ørret. MTB: 100 tonn
  • Hausvik i Lyngdal. Landbasert akvakultur Norge AS har fått konsesjon til oppdrett av rognkjeks. Kapasitet: 20 tonn

 

Inspirasjon fra Trøndelag

Brohode havbruk logoNTNU Brohode havbruk (tidligere Brohode Frøya) er et samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet, og offentlig virkemiddelapparat innenfor havbruk.

Prosjektet bidrar til å utvikle kompetente næringsaktører. I samspill mellom bedrifter og kunnskapsmiljø utvikles ny kunnskap og rekruttering til sektoren øker. Relasjonen mellom bedrifter og kunnskapsmiljø bidrar til økt innovasjonsevne hos alle involverte parter.

Les mer …

Blått nettverk vokser fram

Arnt Abrahamsen 200pixArnt Abrahamsen, leder for Listerrådet og ordfører i Farsund, er opptatt av det regionale samarbeidet også innen den marine næringen. På samlingen på Vestheim kom det fram mange gode eksempler på samarbeid, og flere konkrete innspill og forslag til arbeidet videre.

Her er en oppsummering fra dagen samt tilgang til presentasjonene som ble holdt.

Les mer …