Renovasjon i Lister

Kommunene i Lister samarbeider med sine nabokommuner for å tilby gode renovasjonstjenester. Det skjer gjennom tre forskjellige selskap:

IRS: renovasjonsselskap for Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal og Lund

HÅR: renovasjonsselskap for Hægebostad og Åseral

RFL: renovasjonsselskap for Farsund og Lyngdal

Utskrift

Der verdiløst blir verdifullt

Se her, en spennende og inspirerende videosnutt fra anlegg for glass- og metallgjenvinning i Fredrikstad.