font

Barnevern

De fem kommunene Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund har felles barneverntjeneste, kalt Lister barnevern. Formålet med samarbeidet er:

  • skape en best mulig barneverntjeneste for kommunenes innbyggere
  • sikre en god kvalitet på tjenesten
  • større fagmiljø skal bidra til å styrke kompetansen, sikre rettsikkerhet og gjøre tjenesten mer åpen og tilgjengelig for brukerne.

Samarbeidet blei etablert 1. januar 2010 og er organisert etter "vertskommunemodellen". Farsund er vertskommune og huser Lister barnevern i rådhuset. Tjenesten har også tilgjengelige kontorer i samarbeidskommunene. I Flekkefjord og Sirdal er det faste kontordager, henholdsvis mandag og torsdag. 

Barneverntjenestens oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid. Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer, og samarbeider således nært med helsestasjon, barnehage og skole, samt andre kommunale og statlige instanser med ansvar for barn og unge.

Mer informasjon om Lister barnevern og tjenestene som er tilgjengelige finner du på nettsidene til de respektive fem medlemskommunene eller ved å kontakte enhetsleder Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Team - målretta arbeid

Jente framtidaHovedsatsing for Lister barnevern det siste året har vært opplæring i arbeid med voldsutsatte barn og deres familier. Det er nå opprettet eget voldsteam. Lister barnevern har over flere år fokusert på de minste barna, og det har resulterte i opprettelse av sped- og småbarnsteam. Tre ansatte har fått opplæring og hospitert i Kristiansand for å lære med om oppbygging av teamet.

Les mer …