font

Fornybar energi

Nord Link vindkraft vannmagasin StatnettLister utmerker seg som storprodusent av fornybar energi med betydelig magasinkapasitet og som kraftknutepunkt til kontinentet. Utvekslingskabelen (NorNed) som strekker seg fra Feda i Norge til Eemshaven i Nederland knytter oss direkte til det europeiske kraftmarkedet. Statnett har oppretta en egen nettside for nettoppgraderingene i Lister samt etableringen av utvekslingskabel (NordLink) mellom Flekkefjord og Wilster i Tyskland.

Listerrådet arbeider målretta for å utvikle regionen som en attraktiv tilbyder av grønn energi og balansetjenester til markeder på begge sider av Skagerrak.

Kontaktperson: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (mobil: 913 12 402)

Stadig ny kunnskap

thumb Statnett 20Listerregionen er samarbeidspartner i forskningsprosjektet HydroBalance. Det er forskningssenteret CEDREN i Trondheim som er ansvarlig for prosjektet. 2015 var et svært produktivt år, med mange publikasjoner og foredrag om hvordan vannkraft kan virke balanserende i nasjonalt og europeisk kraftsystem.

Les mer …

Konsekvenser av konsesjoner

StatnettI oktober 2014 gav Olje- og energidepartementet Statnett konsesjon for kraftutveksling mellom Norge og Tyskland (NordLink). Departementet har også behandlet klagene på anleggskonsesjonen for spenningsoppgradering Tonstad-Feda.

Les mer …

NordLink gir klimagevinst

Nord Link vindkraft vannmagasin StatnettDen planlagte strømkabelen NordLink mellom Lister og Tyskland vil bidra til bedre utnyttelse av fornybar energi. Beregninger fra den europeiske organisasjonen for kraftsystemoperatører (ENTSO-E) viser at NordLink kan spare klimaet for utslipp som tilsvarer alle bensindrevne personbiler i Norge.

Les mer …

Travelt i Vestre korridor

Hoeyspent mast ill StatnettStatnett er eier av sentralnettet i Norge. Systemet som strekker seg fra Sauda i nordvest til Feda i sør, omtales som Vestre korridor. Fram mot 2021 ønsker Statnett at denne «elektriske motorveien» blir oppgradert fra 300 til 420 kV. Dette er investeringer som er beregna til å koste mellom 6 og 9 millarder kroner. Oppgraderingene krever flere konsesjoner fra NVE.

Les mer …

Ressurser fra Sirdalsseminaret

Lene Mostue Sirdalsseminar2013 bildeA LivBirk2. september 2013 arrangerte Listerrådet i samarbeid med ZERO et seminar med tema: Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping i Lister. Her er presentasjoner og sammendrag fra dagen.

Les mer …

Stort eller lite grønt batteri?

green battery 512x512SINTEF har gjennomført en scenario-studie for å se på ulike roller som norsk regulerbar vannkraft kan spille i framtidas energisystem. Det er dette som flere populært kaller "grønt batteri". Forskerne har sett på hvordan politikk, utenlandskabler, reduksjon av klimagassutslipp, utbygging av vannmagasiner og pumpekraftverk, energiforbruk, markedsutvikling og andre faktorer påvirker dette.

Studien er et grunnlag for videre arbeid med hvordan Norge kan spille en viktig rolle for å balansere det europeiske energimarkedet.

pdfSINTEF: Scenarios for large-scale balancing and storage from Norwegian hydropower

Samtaler med energiministeren

Energiminister moete Oslo sept2014I forbindelse med de store energiprosjektene som er planlagt i Lister i de kommende år, forsøker regionen å opprettholde en tett dialog med politisk ledelse på energifeltet. Møtet tirsdag 16. september 2014 er et eksempel på denne kontakten. Her møtte olje- og energiminister Tord Lien (FrP) sammen med ekspedisjonssjef Per Håkon Høisveen.

Les mer …

Verdiskaping der verdiene skapes

Lista vindkraftlandskap JonAndersSkauNorge er en stor energinasjon i Europa, og ikke bare hva olje og gass angår. Globale miljøutfordringer knyttet til fossil energi har gitt vannkraften en renessanse få trodde var mulig bare for noen få år tilbake. Igjen bygges landet på vannkraft! Sist det skjedde, skapte det store regionale ringvirkninger i form av industribygging, lokale velferdsløft og styrket kommuneøkonomi.

Les mer …

Listerkonferansen 2013 - presentasjoner

Biogass plante asfaltGodt over 60 deltakere fikk med seg Listerkonferansen 2013 med tittelen "Klimasmart verdiskaping". De fikk høre om arbeid med biovarme, energikartlegging, biogass og ulike støtteordninger. Geir Skjevrak fra Bygland holdt i tillegg et foredrag om forutsetninger for vellykka etablering og drift av biovarmeanlegg. Her er presentasjonen fra konferansen.

 

Les mer …

Gir kabler mer fornybar energi?

Marte Bakken Zero– Tilgangen til norsk regulerbar vannkraft gjennom sjøkabler har bidratt til at Danmark har kunnet bygge ut vindkraft og legge ned kullkraftverk, sier Marte Bakken, rådgiver i klimastiftelsen ZERO. Hun framholder at det ut fra et klimaperspektiv er viktig å bygge flere forbindelser til kontinentet. Hva så med norske strømpriser og kraftkrevende industri? Dette er tema som blir belyst når både industri, kraftprodusenter, forskere, kommuner og andre aktører møtes til seminar i Sirdal.

Les mer …