font

Brev om bedre togtilbud

Tog full fart9. april 2013 sendte ordførerne i Lister et brev til Samferdselsdepartementet som etterlyser et bedre tilbud på Sørlandsbanen. Her stiller de seg bak uttalelsen som hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder fylkeskommune.

Uttalelsen fra utvalget lyder:

Vil ha tog annenhver time på Sørlandsbanen!
Vest-Agder fylkeskommune protesterer mot at planene om tog annenhver time på Sørlandsbanen nå legges bort!

Det er positivt at sovevogner beholdes på Sørlandsbanen, men ikke når det skjer på bekostning av høyere frekvens og stive ruter. Hyppige avganger på faste avgangstider (stive
ruter) er mye viktigere for de reisende til og fra Sørlandet enn muligheten til å sove (i sovekupe) på nattoget.

Vest-Agder fylkeskommune vil ikke akseptere at midler til sovevogner prioriteres foran hyppigere avganger, slik statssekretær Pollestad tar til orde for. Togavgang hver annen time vil føre til at mange flere vil bruke toget oftere, og dermed reise mer miljøvennlig. Tiltaket er svært viktig for passasjerene på Sørlandsbanen og for jernbanens utviklingsmuligheter og konkurransekraft.

Fylkesutvalget mener at NSB må ha råd til både å gjennomføre NSBs planer om tog annen hver time og å beholde sovevogner på Sørlandsbanen. Det er regjeringens og Stortingets
ansvar å sørge for dette.

Et bedre togtilbud på Sørlandsbanen vil gi nye muligheter for arbeidspendling. Dette ser vi som veldig viktig ikke minst i våre to vestligste regioner i Vest-Agder der det er store
levekårsutfordringer og mangel på arbeidsplasser.

Les brevet fra ordførerene i Lister her:

pdfBrev om bedre togtilbud - til Samferdselsdepartementet fra ordfører i Lister