font

Rådmannsutvalget

Alle rådmennene i Lister er medlemmer i rådmannsutvalget. En viktig oppgave for rådmannsutvalget er å forberede saker som seinere tas opp i arbeidsutvalget.

Camilla Dunsæd (Kvinesdal) leder rådmannsutvalget.

Medlemmer

Rådmann Kommune
Vidar Torsøe  Farsund
Bernhard Nilsen   Flekkefjord
Ivan Sagebakken      Hægebostad
Camilla Dunsæd Kvinesdal
Norman Udland Lyngdal
Inge Stangeland Sirdal

Referater fra rådmannsutvalget

De seks rådmennene i Lister deltar i rådmannsutvalget. Daglig leder i Listerrådet er sekretær. Referatene legges vanligvis ut et par virkedager etter at møtet er avholdt.

Les mer …