font

Lister klima og miljø

Tema i prosjektet

I prosjektet Lister klima og miljø arbeidet regionen med:

Lister klima og miljø var et pilotprosjekt støtta av Miljøverndepartemenet
og Fylkesmannen i Vest-Agder. Prosjektet blei avslutta i mai 2013.

Delprosjekt/initiativ:


Evaluering av prosjektet

ja eller neiI april 2013 fikk ansatte som jobber med plan- og miljøsaker i Lister, anledning til å svare på et spørreskjema om prosjektet Lister klima og miljø. Svarene tyder på at koordinatorrollen verdsettes og at regionen har nytte av faglig samarbeid og felles prosesser. Evalueringa avslører også områder hvor prosjektet gjerne skulle vist bedre resultater.

Les mer …

ROS Lister fagdag

Laaven Farsund ResortFredag 7. desember står i beredskapens tegn. Da vil vi markere at ROS Lister er i mål, samtidig som kommunene er i startgropa for å ta analysen i bruk. Personer med ulike beredskapsfunksjoner i Lister-kommunene inviteres til faglig påfyll og godt vertskap på Farsund resort.

Les mer …

Status energi- og klimaplan

Sparepaere grassI 2009 vedtok alle kommunene i Lister en samla energi- og klimaplan for regionen. Den beskriver mål og tiltak fram mot år 2020. Per 2012 har konkrete resultater begynt å vise seg og flere tiltak er iverksatt. På feltet fornybar varme kan regionen allerede skilte med at 80 % av målet er nådd. Gjennom etablering av vindkraft og biovarme, har særlig Farsund kommune bidratt til realisering av mål i energi- og klimaplana for Lister.

Les mer …

Kommunen som arealplanmyndighet

Kom Reg Nasj interesserArealplanlegging er et stort og krevende fagfelt. KS har et godt hefte som kort forklarer kommunens ansvar og oppgaver og skisserer forutsetninger for gode planprosesser. Målgruppa er først og fremst folkevalgte, men heftet er skrevet på en oversiktlig og noen lunde lett tilgjengelig måte slik at det er nyttig også for folk utenfor politikken.

Les mer …

Status tiltak i energi- og klimaplan

For å oppnå måla i energi- og klimaplana har kommunene i Lister kommet fram til 17 felles tiltak. Flere av disse er gjennomført eller satt i gang, mens andre underveis er blitt vurdert som mindre hensiktsmessige. Her beskrives tiltakene og status for dem.

Les mer …

Folketallsutvikling i Lister

Rel folketallsutvikling Lister Vest-Agder NorgeDrøyt 2000 flere personer er bosatt i Lister idag enn for 30 år siden. Det betyr at regionen har en svakere vekst enn Norge sett under ett. De minste kommunene i Lister har en realtivt god vekst, mens de to bykommunen Farsund og Flekkefjord har den forholdsvis svakeste veksten.

Les mer

Uønska hendelser - ROS Lister

I arbeidet med ROS Lister kartlegger vi ulykker, naturødeleggelser og andre såkalte uønska hendelser. Til sammen blir over 40 hendelser kartlagt. 3T-metoden blir brukt til dette, der vi ser på Tilstand, Trussel og Tiltak for de ulike hendelsene.

Les mer