font

Renovasjon

Kommunene i Lister samarbeider med sine nabokommuner for å tilby gode renovasjonstjenester. Det skjer gjennom tre forskjellige selskap:

IRS: renovasjonsselskap for Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal og Lund

HÅR: renovasjonsselskap for Hægebostad og Åseral

RFL: renovasjonsselskap for Farsund og Lyngdal