font

Listerfondet

Listerfondet er et lavterskeltilbud for næringsutvikling i regionen. Tilskudd til nyskapning har prioritet. Eksempler på tiltak som Listerfondet kan støtte er:

 • Tiltak som øker tilbudet/bredden i reiselivsnæringen/opplevelsesindustrien
 • Knoppsskyting for etablerte virksomheter
 • Tiltak som bidrar til etablering av nye "miljøer"
 • Samarbeid mellom bedrifter i regionen

Det kan søkes tilskudd fra fondet hele året. Styret vil gjennomføre halvårlige tildelinger, med søknadsfrist 31.12 og 31.07. Mindre søknadsbeløp kan tildeles uten styrebehandling.

Tilskudd fra Listerfondet kan gis til:

 • Utviklingstiltak i eksisterende bedrifter
 • Nyetableringer – nye tiltak
 • Tiltak som er i tråd med arbeidsmålene jfr. §4 pkt. A i vedtektene.

Tilskudd blir utbetalt i to terminer. Første halvpart ved oppstart og andre halvpart ved tilsendt sluttrapport eller bekreftelse på gjennomført tiltak inkl. godkjent regnskap.

Søknaden blir vurdert opp mot flere viktige kriterier:

 • Næringsmessig potensiale for regionen
 • Samarbeid med andre bedrifter/instanser - regional balanse
 • Rekrutteringstiltak
 • Kvinnelige andel og arbeidsplassser
 • Kompetanse i nytteperspektiv
 • Alder
 • Bidrag til entreprenørskap og innovasjon
 • Nettverksbygging
 • Samfinansiering
 • Internasjonalisering

Det gis vanligvis ikke støtte til oppføring av nybygg.

Mer informasjon finner du her:

pdfVedtekter for Listerfondet

pdfRetningslinjer for tildeling fra Listerfondet (sist revidert februar 2016)

 

Lister nyskaping AS og det kommunale næringsapparetet kan også bistå med mer informasjon og eventuelt veiledning i søknadsprosessen.

 

Søknad til Listerfondet sendes via nettløsningen på Regionalforvaltning.no.

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.